8 sposobów, w jakie małe firmy przynoszą korzyści społeczności

Opublikowany: 2023-01-06

Małe firmy są częścią tego, co czyni miasto wyjątkowym i częścią jego uroku. Mała firma często określa obszar, który ją otacza, nawet jeśli znajduje się w centrum miasta. Wizualizuj swoje rodzinne miasto i wyobraź sobie główną ulicę bez małych firm. Jak inaczej by to wyglądało?

Nasze społeczeństwo jest bardziej zależne od małych firm, niż mogłoby się wydawać. Oprócz dostarczania mieszkańcom niezbędnych produktów i usług, małe przedsiębiorstwa są główną siłą napędową, która popycha lokalną gospodarkę do przodu i określa charakter miasta.

Innymi słowy, małe firmy odgrywają ogromną rolę w wielu aspektach społeczności. Wzmacniają społeczności, inspirując kreatywność, jednocześnie zaspokajając żywotne potrzeby swoich ludzi.

Jak małe firmy wpływają na lokalne gospodarki

Małe lokalne firmy mają znaczący wpływ na społeczność. Jednak konkurowanie z dużymi markami może być dla nich wyzwaniem, dlatego małe firmy zawsze będą potrzebowały wsparcia lokalnej społeczności. Wspierając lokalne małe firmy, wspieramy całą lokalną gospodarkę.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego musimy je wspierać, oto osiem sposobów, w jakie dobrze prosperujące małe firmy mogą przynieść korzyści Twojej społeczności:

1. Pomaga kształtować tożsamość społeczności.

Jedną z najważniejszych przewag właścicieli małych firm nad prezesami dużych korporacji jest to, że mogą wchodzić w interakcje ze społecznością na poziomie osobistym. Ten poziom powiązań z lokalną społecznością pozwala małym firmom bezpośrednio wpływać na lokalną kulturę i tożsamość.

Kiedy odwiedzający i turyści zwiedzają miasto, jednym z pierwszych obszarów, które odwiedzają, jest centrum miasta, gdzie zwykle działają lokalne firmy. Oprócz usług samorządowych można znaleźć lokalne sklepy, restauracje, kawiarnie i inne firmy. Spacerując po tym obszarze, odwiedzający mogą zapoznać się z lokalną kulturą. Jeśli jest tętniąca życiem i dobrze prosperująca, będzie generować pozytywny wizerunek całej społeczności.

2. Zachęca do zaangażowania społeczności.

Właściciele małych firm są integralną częścią społeczności i zwykle są świadomi, w jaki sposób ich decyzje wpływają na sąsiadów. Właściciele lokalnych firm często angażują się w swoją lokalną społeczność. Z tego powodu właściciele lokalnych firm zwykle sponsorują małe drużyny ligowe, przekazują pieniądze schronisku dla bezdomnych, uczestniczą w lokalnych imprezach charytatywnych lub przekazują darowizny lokalnym organizacjom non-profit.

3. Promuje lokalną gospodarkę.

Jak wspomniano wcześniej, właściciele małych firm są bardziej skłonni do nawiązywania osobistych relacji z klientami niż duże firmy. Wielu właścicieli małych firm utrzymuje ze sobą nieformalne relacje i tworzy grupy w celu wspierania i rozwijania tych relacji. Relacje te opierają się na zbiorowej wiedzy uczestników, aby zapewnić długoterminowy sukces społeczności biznesowej.

4. Tworzy lokalne miejsca pracy.

Małe firmy tworzą miejsca pracy, z których większość zlokalizowana jest w okolicy, co oznacza, że ​​lokalni pracownicy mogą być bliżej swoich rodzin. Lokalni pracownicy wspierają również lokalne firmy, kupując ich produkty i korzystając z ich usług; na przykład lokalni pracownicy jedzą i robią zakupy lokalnie. Wszystko to przyczynia się i wzmacnia lokalną gospodarkę.

5. Zwiększa lokalną bazę podatkową.

Małe firmy zwiększają lokalne wydatki poprzez swoje zakupy i zakupy klientów. Transakcje te generują podatki, które finansują budżety samorządów lokalnych, umożliwiając im dalsze ulepszanie dróg, parków, szkół i innej infrastruktury. Podatki są również wykorzystywane do wielu usług społecznych.

6. Pobudza różnorodność i innowacyjność.

Małe firmy muszą być wyjątkowe i innowacyjne, aby wyróżnić się z tłumu i skutecznie konkurować z dużymi firmami i korporacjami. Ponadto mała firma zachęca do innowacji i rozwoju w społeczności oraz tworzy zróżnicowany rynek, co może prowadzić do zadowolonych i dobrze obsłużonych klientów.

7. Rozwija przedsiębiorczość.

Odnoszący sukcesy właściciele małych firm często stanowią wzór do naśladowania i zachęcają innych do pójścia w ich ślady. Ludzie, którzy zbudowali odnoszące sukcesy małe firmy, zachęcają innych, aby robili to samo i znajdowali swoją pasję. Krótko mówiąc, małe firmy sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości.

8. To jest dobre dla środowiska.

Znaczenie małych firm rozciąga się na pozytywny wpływ na środowisko. Lokalne firmy częściej otwierają sklepy w istniejących budynkach niż większe korporacje i firmy, które często budują nową infrastrukturę. Korzystanie ze starszych budynków jest nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska, ale także chroni historię społeczności.

Ponadto, gdy mała firma zostanie otwarta w społeczności, właściciele prawdopodobnie będą wykorzystywać lokalne produkty, które będą miały mniejszy wpływ na środowisko, jednocześnie wspierając lokalnych producentów. Wreszcie, małe firmy są częściej zlokalizowane w społecznościach, w których łatwiej jest jeździć na rowerze lub chodzić. Rezultatem jest mniej osób prowadzących pojazdy i mniej tlenku węgla przedostającego się do środowiska.

Dolna linia

Małe firmy łączą ludzi, tworzą poczucie wspólnoty i wspierają gospodarki regionalne. Stanowią trzon każdej społeczności, a tym samym narodu. Weź pod uwagę lokalne banki, salony fryzjerskie, zakłady fryzjerskie i sklepy z kanapkami — każdy z nich wnosi unikalną osobowość do Twojej społeczności, dzieląc te same wartości i cechy.

Wpływ małej firmy na jej społeczność jest niezaprzeczalny. Może promować ekologiczne praktyki i usprawniać lokalny handel, tworząc miejsca pracy i dochody. Może nawet inspirować innych, zachęcając do innowacji i różnorodności.

Buduj silniejsze relacje społeczne z ADMS!

Małe firmy mogą być dobrodziejstwem dla społeczności na wiele sposobów. Tworzą miejsca pracy, stymulują wzrost gospodarczy oraz zwiększają różnorodność i integrację. Tworzą również środowisko zdrowej rywalizacji, jednocześnie pracując razem dla większego dobra społeczności.

Agencja SEO z Cleveland Advanced Digital Media Services pomaga małym firmom budować silniejsze społeczności i relacje z klientami. Ich doświadczenie jest zakorzenione w lokalnym SEO, dzięki czemu małe firmy zyskują widoczność, a następnie muszą wnosić większy wkład w lokalne społeczności i szerzej pojętą gospodarkę. Skontaktuj się z zespołem już dziś i dowiedz się, jak możesz lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby Twojej społeczności.